Záruka a reklamačné podmienky

Na výrobky zakúpene prostredníctvom nášho eshopu Vám poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. 

V prípade, že zistíte na zakúpenom tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, ste povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať, a to písomnou formou.

www.sunrise-sportswear.eu zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

Zjavné vady pri dodaní ako sú nesprávny tovar, viditeľné poškodenie, nedostatočné množstvo a iné, je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočnú adresu, tel. číslo, e-mail. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Reklamáciu vybavíme do 30 dní odo dňa jej prijatia.